a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Vibeke Kristoffersen

Regnskapsansvarlig

Markedsøkonomi, IHM Business School (1994)

Vibeke er ansatt i Industrifinans Forretningsførsel AS og arbeider med regnskaps- og forretningsførsel for eiendomsinvesteringsselskaper og selskaper i Industrifinans-konsernet. Hun har 18 års erfaring som regnskapsfører og controller fra blant annet NSB Reisebyrå, Via Travel og AS Procurator.