a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Truls Holthe

Truls Holthe har vært styremedlem i Industrifinans Kapitalforvaltning AS siden 2011.

Truls har siden 1998 arbeidet som uavhengig styremedlem med fokus og kompetanse på bedriftsutvikling, eiendomsinvesteringer og langsiktig verdiskapning i familieeide investeringsselskaper.

Tidligere har Truls vært økonomi- og finansdirektør i Olav Thon Gruppen og Forsikringsselskapet Norske Liv AS (Nordea Liv ASA). Han var styremedlem i Orkla ASA i nesten 20 år og har vært styremedlem og styreleder i en rekke børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper.

Truls er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1974 og har høyere revisor eksamen fra samme sted i 1975.