a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Tom Erlend Martinsen

Porteføljeforvalter

Siviløkonom med spesialisering innen finans, Norges Handelshøyskole (2013)

Tom Erlend er porteføljeforvalter i Industrifinans Kapitalforvaltning (2013). Han arbeider med forvaltning og oppfølging av investeringsmandater. Han bidrar ved forvalteranalyse og er ansvarlig for avkastningsmonitorer for fond og indekser.