a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Therese Solberg

COO og hvitvaskingsansvarlig

Siviløkonom med spesialisering innen finans, BI Norwegian Business School (2018)

Therese er leder av kundeprosesser med ansvar for KYC/AML, etablering av kundeforhold og utarbeidelse av investeringsplaner. Bistår selskapets senior rådgivere i oppfølging av kunder og deres finansielle porteføljer.