a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Per Buvik

Senior rådgiver
Partner

Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI, Oslo (1986)

Per er senior rådgiver, partner og eier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2017). Han har erfaring fra finansbransjen siden 1983. Han har blant annet vært leder av bedriftsavdelingen Bergen Bank (SMB-Oslo), Vice President i Sydbank (Luxembourg), Vice President i Credit Suisse International (Luxembourg), banksjef i DNB Privatbank og senior formuesforvalter i Formuesforvaltning sin Family Office-enhet. Med sin bakgrunn har han meget lang erfaring med finansiell rådgiving, kredittgivning og forvaltning for bedrifter, velstående privatpersoner og deres selskaper, samt familiekontorer i inn- og utland.