a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Pål Kjellevold

Porteføljeforvalter

Siviløkonom med spesialisering innen finans, Norges Handelshøyskole (2019)

Pål er porteføljeforvalter i Industrifinans Kapitalforvaltning (2020). Han arbeider med forvaltning, oppfølging av investeringsmandater og forvalteranalyser. Pål har tidligere vært revisjonsmedarbeider i EY.