a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Paul Høiness

Paul Høiness har vært styremedlem i Industrifinans Kapitalforvaltning AS siden 2011.

Paul har siden 2013 vært finansdirektør i Oslo Pensjonsforsikring. Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på om lag 100 milliarder kroner med kjernevirksomhet innen tjenestepensjon, forsikring og kapitalforvaltning, hvor Paul har et hovedfokus på finans og risikostyring samt regulatoriske forhold.

Tidligere har Paul vært administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring og i mange år arbeidet i McKinsey & Company med spesialisering innen forsikring og kapitalforvaltning.

Paul er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1985 og har en Master of Business Administration fra UCLA Graduate School of Management, Los Angeles fra 1987.