a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Historien om Industrifinans

Industrifinans er en ledende aktør i det norske finansmarkedet med røtter tilbake til slutten av åttitallet.

Kapitalforvaltning, direkte investeringer og finansiell rådgivning for velstående privatpersoner, institusjoner og stiftelser har alltid vært en bærebjelke i firmaets virksomhet.

En pionér

Selskapet var en pionér i det norske markedet med å utvikle investeringer innen eiendom og små- og mellomstore bedrifter.

Selskapet utviklet seg til å bli en av Norges ledende fondsforvaltere i begynnelsen av nittitallet, og startet tidlig med aktiv forvaltning for både private investorer og institusjoner.

Erfaring og kompetanse

Som opprinnelig er Industrifinans eiet av de ansatte. Flere av Industrifinans’ tidligere partnere er aktive i driften, og selskapet har i dag mange av bransjens aller mest erfarne og kompetente mennesker innen forvaltning og finansiell rådgivning.

Industrifinans vil fortsatt ha en aktiv og ledende rolle i videreutviklingen av det norske forvaltnings- og rådgivingsmarkedet.

– Langsiktig, kvalitets- og verdiorientert investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofien til Industrifinans er langsiktig, kvalitets- og verdiorientert.

Vår vurdering av investeringer er basert på grundig analyse av fundamentale forhold hvor nøkternhet, rasjonalitet og sunn fornuft tillegges mest vekt. Vi skal forstå verdiskapingsdriverne i alle investeringer vi gjør.

Verdiene: Innsikt, Initiativ og Integritet

Markedene svinger og trender kommer og går, men grunnleggende verdiskaping holder stø kurs.

I Industrifinans vet vi hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Erfaring gir innsikt og beslutningsevne.

Vår bransje har et fagspråk og en spisskompetanse som kan gjøre det vanskelig å forstå markedenes muligheter. Vi vektlegger derfor åpne og tydelige løsninger, slik at våre råd og beslutninger skal være enkle å forstå for våre kunder. Vi har et langsiktig forhold til våre kunder hvor felles erfaring utvikles i en atmosfære av gjensidig respekt. I en kompleks verden preget av usikkerhet vil forutsetningene for en beslutning kunne endres raskt.

Innsikt, initiativ og integritet skal kjennetegne arbeidet vi utfører – hver dag.

– Åpne og tydelige investeringsløsninger

Tillit gjennom mennesker og prestasjoner

– Innsikt

– Initiativ

– Integritet