a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Olav Rune Øverland

Senior rådgiver
Partner

Sivil- og samfunnsøkonom med MBA i Corporate Finance, Norges Handelshøyskole i Bergen (2012)
Finansanalytiker (AFA) og avlagt Masterprogrammet Brytningstid på Norges Handelshøyskole i Bergen (2018)

Olav er senior rådgiver og partner i Industrifinans Kapitalforvaltning (2020). Olav var en av grunnleggerne av Gabler i år 2000. Han var konsernsjef i Gabler-konsernet frem til høsten 2017. Olav var daglig leder og senere styreleder i investeringsvirksomheten i hele perioden. Olav har tidligere jobbet med kapitalforvaltning i London, vært analysesjef i DNB Markets, banksjef i DNB Privatbank og ledet Skandia Kapitalforvaltning. Olav har de siste årene jobbet med styrearbeid og venturekapital. Olav har fortsatt en deltidsstilling som Høyskolelektor på Høyskolen Kristiania.