a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Morten Kollstrøm

CFO / COO
Partner

Siviløkonom, University of Oregon (1991)
Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole i Bergen (1994)

Morten er partner og eier med hovedansvar for økonomi og finans i Industrifinans Kapitalforvaltning (2010). Morten begynte i Industrifinans i 1995 og hadde i de neste årene stillingen som CFO i Industrifinans Forvaltning, Alfred Berg Industrifinans og ABN AMRO Kapitalforvaltning. Han var administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalforvaltning før han igjen ble ansatt i Industrifinans i 2010.