a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Marte Lein

Assisterende kunderådgiver

Bachelor i medievitenskap (2007)

Marte er assisterende kunderådgiver i Industrifinans Kapitalforvaltning (2020). Hun har tidligere etablert og driftet nettbutikken til Lille Martine i 7 år. Dette inkluderte blant annet å kartlegge ulike tilbydere av nettbutikkløsninger og inngå samarbeid med disse, skape og utvikle varesortimentsystemet og designet til nettbutikken, og å opprette avtaler med samarbeidspartnere som blant annet Posten/Bring, PostNord, Klarna Faktura, PayPal og PayEx. Hun har lang erfaring med kunderelatert arbeid.