a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Mads Agerup

Managing Partner
Daglig leder og porteføljeforvalter

+47 415 32 316
agerup@industrifinans.no

Siviløkonom og Master of Business Administration in Finance, Norges Handelshøyskole i Bergen (1986 og 2004)
Autorisert Finansanalytiker, NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (1992)

Mads er hovedeier, daglig leder og porteføljeforvalter i Industrifinans AIF Forvalter. Mads begynte i Industrifinans i 1994 og har siden hatt mange sentrale posisjoner innenfor direkte investeringer med fokus på nordiske eiendomsinvesteringer. Han har erfaring fra tilrettelegging, utvikling og forvaltning av slike investeringer både gjennom administrative posisjoner og styrearbeid. Han satt i ledergruppen i Industrifinans Direkte Investeringer, Alfred Berg Industrifinans Direkte Investeringer og var partner i BSA Capital.