a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Linda Olsen Syversen

Bærekraftsanalytiker

Siviløkonom med spesialisering innen finans, Nord Universitet (2021) 
 
Linda ble ansatt i Industrifinans Kapitalforvaltning AS i 2022. Som bærekraftsanalytiker inngår hun i investeringsavdelingen og har ansvar for detaljert oppfølging av enkeltkunders bærekraftskriterier for sine skreddersydde porteføljer. Hun bistår i utviklingen av vår bærekraftsrapportering og deltar for Industrifinans i nettverk innen fagfeltet. Tidligere har hun arbeidet som sikringsanalytiker for Nexans.