a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Leif Magne Solstad

Senior rådgiver

Siviløkonom fra NHH (1991) med Høyere revisoreksamen og MBA fra NHH (1995)

 Leif Magne er senior rådgiver i Industrifinans (2023). Leif Magne har lang og bred erfaring fra norske og internasjonale finansmarkeder. Han har blant annet vært investeringsdirektør i Bera AS, markeds- og strategidirektør i Borea Asset Management og porteføljeforvalter i Skandia Fondsforvaltning.