a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Kristen Nerstad

Senior rådgiver

Dobbelgrad bachelor innen finans og sosialøkonomi, David Eccles School of Business, University of Utah (1997). Autorisert porteføljeforvalter ved NFF/NHH

Kristen er senior rådgiver i Industrifinans (2023). Kristen har lang og bred erfaring innen norsk og internasjonal finans. Han har blant annet bakgrunn fra Montgomery Securities, Alfred Berg og SEB. Han har jobbet som institusjonell aksjemegler, porteføljeforvalter, ledet family office og har lang erfaring med styrearbeid innen kapitalforvaltning.