VPS

Ta kontakt

Besøksadresse
Oscars gt. 30,
0352  Oslo

Postadresse
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

Industrifinans Kapitalforvaltning AS
Styreleder: Arild Orgland
Administrerende direktør: Knut Jorde

Industrifinans Direkte Investeringer AS
Styreleder: Mads Agerup
Administrerende direktør: Trygve Valeur Botnen
Kundebehandling