a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Knut Jorde

Daglig leder
Partner

Sivilingeniør innen Industriell Økonomi, Norges Tekniske Høgskole (1988)

Knut er daglig leder, partner og hovedeier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2011). Han etablerte Formuesforvaltning AS i 2000 og var medeier og konsernsjef før han han gikk inn som hovedeier i Industrifinans. Var styreleder for aktiv forvaltning i Formuesforvaltning Norge og styreleder i Burenstam & Partners AB (Sverige). Direktør og leder av privatkundemarkedet i Storebrand fra 1996. Han var før dette markedsdirektør i Konglige Brand Forsikring AS (Danmark). Han etablerte og var styremedlem i Storebrand Helse AS (Tyskland/ Norge). Fra 1988 en rekke sentrale lederstillinger i Vesta og Skandia AB (Sverige) innen porteføljestyring, markedsanalyse og kunderådgiving.