a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Katrine Trovik

Katrine Trovik har vært styremedlem i Industrifinans Kapitalforvaltning AS siden 2019.

Katrine arbeider som uavhengig styremedlem med kjernekompetanse innen forretningsutvikling, forretningsjus, virksomhetsstyring og ledelse. Katrine har arbeidserfaring fra mer enn 10 år i toppledergruppen for DNB Bedriftsmarked. Katrine har også 10 års praksis som forretningsadvokat og partner i to av Norges største advokatfirma. I tillegg har Katrine erfaring som styremedlem i børsnoterte selskaper, statseide virksomheter, nyetablerte teknologibedrifter, forskningsstiftelser og ideelle organisasjoner.

Katrine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og jurist fra Universitetet i Bergen.