a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Kaja Anker-Rasch

Partner

+47 920 40 663
anker-rasch@industrifinans.no

Kaja er partner i Industrifinans Direkte Investeringer AS. Hun arbeider hovedsakelig med tilrettelegging, analyse og oppfølging av eiendomsprosjekter i Norden. I tillegg er hun Complianceansvarlig i selskapet. Hun har tidligere arbeidet i Orkla med investeringsanalyse. Kaja har en Bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole og Mastergrad i finans fra London School of Economics.