a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Jonny Andersen

Senior rådgiver

Master i økonomi og administrasjon med spesialisering innen finansanalyse og strategisk forretningsforståelse, Norges Handelshøyskole (2017)

Jonny er senior rådgiver i Industrifinans Kapitalforvaltning (2021).
Han har tidligere ledet DNB Markets sitt meglerbord i Bergen i 11 år, vært leder for spare og pensjonsrådgivning til personkundemarkedet i DNB nasjonalt og vært direktør for Danske Bank Privatbank i Bergen. Han har således meget lang erfaring med finansiell rådgiving og forvaltning for velstående privatpersoner og institusjoner.