a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Ingvild Claudius

Assisterende kunderådgiver

Master of Science in Finance fra BI Norwegian Business School (2021)

Ingvild er assisterende kunderådgiver hos Industrifinans Kapitalforvaltning AS (2021). Hun deltar i ulike faser av kundearbeidet, blant annet med etablering av kundeforhold og utarbeidelse av investeringsplaner. Videre bistår hun selskapets rådgivere med oppfølgning av kunder og deres finansielle portefølje