a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Hilde Vik Matre

 Hilde Vik Matre har vært styremedlem i Industrifinans Direkte Investeringer siden 2013.

Hilde er daglig leder i det familieeide eiendomsselskapet Lille Oslo Eiendom AS som fokuserer på langsiktig investering i og utleie av boligeiendom i Oslo-området.

Hilde har 25 års erfaring fra bank/finans som blant annet banksjef i DNB og fra Pareto Asset Management AS i Oslo og London. Hilde har hovedsakelig jobbet innenfor feltet kapitalforvaltning med porteføljestrukturering, salg og kundeoppfølging. Hun er styremedlem i flere frittstående selskap, både med fokus på eiendom og andre bransjer.

Hilde ble utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1984