a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Hanna Sofie Syrdahl Olsen

Porteføljeassistent

Bachelor of Business fra BI Norwegian Business School (2021).

Hanna er porteføljeassistent hos Industrifinans Kapitalforvaltning AS (2021). Hun arbeider med ulike faser av kundearbeidet, blant annet med transaksjonshåndtering, bankavstemminger og avstemminger av verdipapirbeholdninger.