a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Haakon B. Edland

Senior rådgiver
Partner

Bedriftsøkonom, Handeshøyskolen BI (1984)

Haakon er senior rådgiver, partner og eier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2013). Han har tidligere vært finansiell rådgiver i Toten Sparebank, senior rådgiver og leder i Nordea Bank avdeling Innlandet og senior formuesforvalter, leder og eier i Formuesforvaltning. Han har således meget lang og bred erfaring med finansiell rådgiving og forvaltning for institusjonelle kunder og velstående privatpersoner og deres selskaper.