a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Geir Arne Holen

Senior rådgiver
Partner

Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI (1992)

Geir Arne er senior rådgiver, partner og eier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2011). Han har tidligere vært salgssjef for privatkunder i Storebrand og Vesta/Skandia før han ble medeier, senior rådgiver og leder hos Formuesforvaltning. Han har lang og bred erfaring med finansiell rådgiving og forvaltning for institusjonelle kunder, familieselskaper og velstående privatpersoner. Geir Arne er en del av investeringskomiteen i Industrifinans Kapitalforvaltning.