a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Frode Lein

Assisterende daglig leder
Partner

Sivilingeniør innen Datateknikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2001)

Frode er assisterende daglig leder, partner og eier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2011). Han startet sin arbeidskarriere som IT-konsulent innen olje- og gassbransjen i TietoEnator før han begynte i finans som finansiell rådgiver i Sparebank1 SMN. Han var med på å bygge opp Trondheimskontoret i Formuesforvaltning hvor han hadde ansvaret for de mest velstående privatpersonene og det institusjonelle markedet i Midt-Norge. Han har således lang og bred erfaring med finansiell rådgiving og forvaltning for institusjonelle kunder og velstående privatpersoner og deres selskaper. Frode var med på å etablere Industrifinans Kapitalforvaltning i Midt-Norge i 2011. Han er også en del av investeringskomiteen i Industrifinans Kapitalforvaltning.