a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Frederic Alexander Sørby Skjønhaug

Senioranalytiker

+47 957 75 533
skjonhaug@industrifinans.no

Siviløkonom med spesialisering innen økonomisk styring og finansiell økonomi, Norges Handelshøyskole (2017)

Frederic er senioranalytiker i Industrifinans Direkte Investeringer AS. Han arbeider med oppfølging og analyse av syndikerte eiendomsprosjekter. Frederic arbeidet tidligere som revisor i EY innenfor Shipping & Offshore.