a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Filippa Helland Jessen

Praktikant

+47 908 92 912
filippa.jessen@industrifinans.no

Student i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Filippa er praktikant i Industrifinans Eiendom AS. Hun bistår i compliancearbeidet og med øvrig forefallende arbeid relatert til virksomheten i selskapet. Hun har blant annet tidligere erfaring som kontormedarbeider i advokatfirma.