a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Espen Michaelsen

Leder porteføljeforvaltning
Partner

Sivilingeniør innen Industriell Økonomi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (1999)

Espen er leder porteføljeforvaltning, partner og eier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2017). Han har lang erfaring fra kapitalforvaltning og rådgivning for institusjonelle kunder, familieselskaper og velstående privatpersoner. Espen har blant annet vært leder for aktiv forvaltning hos Orion Securities, samt finansanalytiker hos First Securities før han ble senior porteføljeforvalter for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (2011-2016).