a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Espen Foss-Hansen

Senior rådgiver

Finansjus, Handelskolen BI (2005) Internasjonal handel og økonomi, IHM Business School (1998)

Espen er senior rådgiver i Industrifinans Kapitalforvaltning (2019). Han har mange års erfaring med finansiell rådgiving og forvaltning. Han har tidligere erfaring fra Gjensidige Bank hvor han blant annet var leder for storkundeavdelingen og investeringsrådgivning i mer enn 10 år. Espen har også vært finansiell rådgiver i DnBNOR.