a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Espen Bryn Henriksen

Senior rådgiver
Partner

Dobbelgrad bachelor innen finans og sosialøkonomi, David Eccles School of Business, University of Utah (1999)

Espen er senior rådgiver, partner og eier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2011). Han fikk internasjonal erfaring fra finans i UBS/Paine Webber & Company (USA) før han ble senior rådgiver og leder i Formuesforvaltning. Espen har i dag primært ansvar for Family Office/private investorer og institusjonelle kunder. Han er også en del av investeringskomiteen i Industrifinans Kapitalforvaltning.