a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Erik Garaas

Erik Garaas har vært styremedlem i Industrifinans AIF-forvalter AS siden etableringen i 2019.

Erik har de siste år arbeidet som uavhengig styremedlem. I dag har han blant andre verv som styreleder i Stiftelsen Scheibler og styreleder i SOS Barnebyer, i tillegg til å være styreleder i flere eiendomsselskaper.

I de siste om lag 30 år av sin yrkesaktive karriere var Erik ansatt i Gjensidige og senere DNB. Blant flere stillinger var han administrerende direktør i Gjensidige NOR Kapitalforvaltning AS og senere direktør i DNB Asset Management. Før det var Erik forsker i SSB, byråsjef i Finansdepartementet og direktør i Norges Forsikringsforbund.

Erik er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo i 1975, med tilleggsutdanning fra INSEAD og Darden School of Business, University of Virginia.