a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Erik Fosland

Senior rådgiver

Siviløkonom med spesialisering innen finans, Handelshøyskolen BI (2006)

Erik er senior rådgiver i Industrifinans Kapitalforvaltning (2020). Han har lang og bred erfaring fra bank- og finansbransjen. Han har tidligere jobbet som porteføljeforvalter i Gjensidige Bank med institusjonelle kunder og som aksjestrateg i Nordea.