a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Bjørn André Aaslund

Systemutvikler

Dobbel sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse og Datateknologi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2022)

Bjørn André er systemutvikler hos Industrifinans Kapitalforvaltning (2022). Han jobber med utvikling, effektivisering og automatisering av teknologiplattformen.