a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Arvid Sveen

Arvid Sveen har vært styremedlem i Industrifinans Direkte Investeringer siden 2013.

Arvid arbeider som uavhengig styremedlem i tillegg til å være pensjonist. Han var i over 25 år sentral i utviklingen av OBOS som visekonsernsjef og administrerende direktør for OBOS Forretningsbygg. Før det hadde Arvid flere sentrale stillinger for driften av Universitetet i Oslo.

Arvid har gjennom årene hatt mange styreverv innen eiendomsrelatert virksomhet og var leder av utvalget som evaluerte Plan- og bygningsloven. Et utvalg nedsatt av Norges forskningsråd i 2005. Arvid er utdannet cand.mag i realfag ved Universitetet i Oslo i 1967 og har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole fra 1996.