a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Arild Orgland

Styreleder
Partner

Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen (1983)

Arild er styreleder, partner og hovedeier i Industrifinans Kapitalforvaltning (2010). Arild begynte i Industrifinans i 1985 og hadde i de neste 25 årene sentrale posisjoner som hovedaksjonær og seniorpartner i Industrifinans Forvaltning, CEO i Alfred Berg Industrifinans, deretter Nordic CIO i ABN AMRO Asset Management og Alfred Berg Asset Management.