a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Arild Orgland
Styreleder / Partner

Knut Jorde
Daglig leder / Partner

Frode Lein
Ass. daglig leder / Partner

Jan-Cato Andreassen
Senior rådgiver / Partner

Per Buvik
Senior rådgiver / Partner

Haakon B. Edland
Senior rådgiver / Partner

Steinar Eikeland
Leder porteføljeforvaltning / Partner

Espen Bryn Henriksen
Senior rådgiver / Partner

Geir Arne Holen
Senior rådgiver / Partner

Morten Kollstrøm
CFO / Risk Manager / Partner

Espen Michaelsen
Leder porteføljeforvaltning / Partner

Bjørn Pedersen
Senior rådgiver / Partner

Eyvind Høsteland Solbu
Senior rådgiver / Partner

Olav Rune Øverland
Senior rådgiver / Partner

Tom Amundsen
Senior rådgiver

Jonny Andersen
Senior rådgiver

Erik Fosland
Senior rådgiver

Espen Foss-Hansen
Senior rådgiver

Thomas Hatlø
Senior rådgiver

Morten Johansen
Senior rådgiver

Kristen Nerstad
Senior rådgiver

Viktor Lillehagen
Ass. COO

Tom Erlend Martinsen
Porteføljeforvalter

Therese Solberg
COO og hvitvaskingsansvarlig

Kristin Bjørk
Compliance Officer

Pål Kjellevold
Porteføljeforvalter

Vibeke Kristoffersen
Regnskapsansvarlig

Marte Lein
Ass. kunderådgiver

Ingvild Claudius
Porteføljeassistent

Andrea Kvam
Bærekraftsanalytiker og Porteføljeassistent

Hans Ruud
Porteføljeassistent

Hanna Sofie Syrdahl Olsen
Porteføljeassistent

Linda Olsen Syversen
Bærekraftsanalytiker

Veronika Kjensli Strøm
Resepsjonist

Rikard Knive
Investeringsanalytiker

Bjørn André Aaslund
Systemutvikler