a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Andrea Kvam

Bærekraftsanalytiker

Master of Science in Finance fra BI Norwegian Business School (2021)

Andrea ble ansatt i Industrifinans Kapitalforvaltning AS i 2021. Som bærekraftanalytiker inngår hun i investeringsavdelingen og har ansvar for detaljert oppfølging av enkeltkunders bærekraftskriterier for sine skreddersydde porteføljer. Hun bistår i utviklingen av vår bærekraftsrapportering og deltar for Industrifinans i nettverk innen fagfeltet.